ویرایش تصویر

تهیه آلبوم تصاویر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,313 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه (2) paint

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,594 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه (1) paint

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6,782 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد