دماسنج

آشنایی با دماسنج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دماسنج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
218 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اندازه‌گیری سرما و گرما

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
261 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دماسنج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد