کیسه صفرا

روده باریک مکان اصلی گوارش شیمایی و جذب غذا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,543 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پانکراس و کیسه صفرا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
503 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد