بافت پوششی

بافت پوششی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,677 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت‌های اصلی جانوری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت پوششی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
595 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع بافت‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
264 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد