قرقره

قرقره ثابت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
111 کیلو بایت

کاربرد اهرم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
118 کیلو بایت

ماشین های ساده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت

انواع ماشین‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
23 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد