صدا

ویرایش صدا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,716 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صدای بلند، کوتاه، نازک و ضخیم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,269 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

توانایی انتقال صدا در سه حالت ماده

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,124 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی تولید صدا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
24,240 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمایش تولید صدا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
381 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد