نیروی بین بارها

نیروی وارد بر دو بار الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
15 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

بار الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد