مدار RLC موازی

آزمون مدار RLC موازی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
203 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل مداری RLC موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
131 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار RLC موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
190 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد