آهنربا

خطوط میدان اطراف آهنربا به کمک چند قطب‌نما

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حرکت آهنربا در میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مسیر بار مثبت چرخان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
145 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گذر یک جسم باردار مثبت از سه آهنربای اشتون گلاخ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
150 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آهنربا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
91 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعیین قطب آهن‌ربا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فلز و نافلز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
211 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آهنربا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
249 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آهن‌ربا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
953 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد