کسر

آشنایی با کسر به کمک شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش کسری با استفاده از نمودار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
982 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش کسری با استفاده از شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,344 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص اعداد کسری با کمک شکل (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
199 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص اعداد کسری با کمک شکل (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
239 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص اعداد کسری با کمک شکل (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
233 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص اعداد اعشاری و کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
284 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و کسری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
364 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت و تشخیص اعداد کسری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
324 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم کسرها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
172 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد