عبارت توان‌دار

عبارت توان‌دار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
522 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه عبارت توان‌دار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
528 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

توان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
409 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب و جمع اعداد توان‌دار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
52 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم عبارت توان‌دار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد