تقسیم

آموزش بخش‌پذیری بر 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
423 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش بخش‌پذیری بر 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
360 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب و تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم عبارت توان‌دار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم چند جمله‌ای بر یک جمله‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم چند جمله‌ای بر چند جمله‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد