تفریق

تفریق اعداد (20)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
280 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق اعداد (19)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
328 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یادآوری تفریق

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
532 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
45 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم و تفریق

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
319 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق دو رقمی از دو رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
318 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد به کمک محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
46 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد به کمک رنگ‌آمیزی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
53 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد