تفریق

آشنایی با تفریق (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
386 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 20 با استفاده از شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
895 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,976 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق تقریبی اعداد اعشاری و تقریب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,130 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد اعشاری به‌وسیله محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
226 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد اعشاری (7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
534 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد اعشاری (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
310 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد اعشاری (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
482 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد اعشاری (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
236 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد اعشاری (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
323 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد