فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 12,901
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 8,604
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 5,253
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 6,093
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 8,464
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 6,707
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 6,194
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 5,892
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 5,218
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 7,320
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 6,088
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 7,230
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 5,726
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 3,768
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 3,742
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 3,513
ارغوان 15,518 کیلو بایت 3,693
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 3,933
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 3,997
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 4,342

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد