فارسی دهم

درس سیزدهم: گردآفرید

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,407 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گنج حکمت: جاه و چاه

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
870 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم: رستم و اشکبوس

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,970 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: شیر زنان ایران

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,615 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم: خاک آزادگان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,570 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گنج حکمت: یک گام فراتر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,560 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم: دریادلان صف‌شکن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,349 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعرخوانی: باز این چه شورش است

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,567 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم: غرش شیران

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,718 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گنج حکمت: دیوار عدالت

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,145 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد