فارسی دهم

نیایش: ای خدا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,035 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: بینوایان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,849 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هجدهم: عظمت نگاه

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,317 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گنج حکمت: مزار شاعر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,114 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفدهم: سپیده دم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,307 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: طراران

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,017 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس شانزدهم: خیر و شر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,888 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گنج حکمت: کوزه

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
903 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهاردهم: طوطی و بقال

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,734 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعرخوانی: دلیر مردان ایران زمین

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,020 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد