کار و فناوری پایه هشتم

excel: معرفی و محاسبات ساده (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,814 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل فرمت‌های ویدئویی به یکدیگر (2) total video convertor

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,039 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل فرمت‌های ویدئویی به یکدیگر (1) total video convertor

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,023 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,584 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,864 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولید فیلم کوتاه: برنامه (2) movie maker

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6,015 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولید فیلم کوتاه: برنامه (1) movie maker

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6,596 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه (2) paint

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,594 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه (1) paint

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6,782 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر گذرواژه و خروج از پست الکترونیک (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,319 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد