خوانداری ششم ابتدایی

هفت خان رستم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,606 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سخن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,323 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هدهد

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,661 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ای مادر عزیزم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,688 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پنجره‌های شناخت

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,390 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محبت

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,961 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفت کردگار

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,517 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ستایش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,378 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد