کار و فناوری ششم ابتدایی

کار با نماد و پنجره (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,261 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش فارسی کردن رایانه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,589 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رایانه و لوازم آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,560 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش ارگونومی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,969 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (23)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,852 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (22)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
48,867 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (21)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
41,555 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (20)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
40,727 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (19)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
45,905 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (18)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
47,324 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد