کار و فناوری ششم ابتدایی

ایجاد جدول (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,524 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش متن (منوی فارسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,862 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش متن (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,922 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با قلم (منوی فارسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,698 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با قلم (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,654 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش فارسی کردن واژه‌پرداز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,135 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تایپ اعداد و علامت‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
2,697 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با سه ردیف حروف صفحه کلید

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
2,306 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با ردیف میانی و پایین صفحه کلید

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
1,615 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با صفحه کلید و کار با کلیدهای پایگاه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,815 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد