فارسی هشتم (دوره اول متوسطه)

بازی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
42 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
37 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آن سوی پنجره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,333 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الهی مرا محرم راز کن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
933 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اهداف فصل هفتم فارسی پایه هشتم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
15 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس راه خوشبختی (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
56 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس راه خوشبختی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس راه خوشبختی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
129 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس راه خوشبختی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
45 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راه خوشبختی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,377 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد