قرآن چهارم ابتدایی

درس نهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 261

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
36 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 261

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
38 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم، حضرت زکریا و مریم (ع)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم، قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
43 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
15 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 32

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
38 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
35 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
23 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 30

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
44 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد