قرآن چهارم ابتدایی

درس چهارم، جلسه دوم، سوره حشر، آیه 22

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
107 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم، پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم، قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
43 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
15 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 112

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
20 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم، جلسه دوم، سوره انفال، آیه 20

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
27 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم، پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم، قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
44 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد