قرآن چهارم ابتدایی

درس ششم، پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم، قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
36 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم، جلسه دوم، سوره توبه، آیه 22

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
189 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم، جلسه دوم، سوره ابراهیم، آیه 40

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
151 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم، پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم، قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم، جلسه سوم، تمرین سوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم، جلسه سوم، سوره اعراف، آیه 2-1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
422 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد