ریاضی ششم ابتدایی

روش‌های نمایش اعداد اعشاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,927 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد اعشاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,709 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص صدم و دهم اعداد اعشاری با کمک شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
643 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص اعداد اعشاری مساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
214 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل کسر اعشاری و اعداد اعشاری به یکدیگر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,657 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انجام چهار عمل اصلی با اعداد اعشاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
162 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعمال جبری در اعداد اعشاری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعمال جبری در اعداد اعشاری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,494 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعداد اعشاری بر روی محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
247 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعداد اعشاری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
220 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد