ریاضی ششم ابتدایی

تقسیم اعداد اعشاری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
211 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد اعشاری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
178 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقریب مساحت دایره و عدد پی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
57 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق اعداد کسری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
215 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص علامت مناسب بین اعداد اعشاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
172 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص بزرگ‌تر و کوچک‌تر بودن اعداد اعشاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
215 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص اعداد مخلوط مربوط به هر شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
298 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص اعداد کسری برابر با هم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعداد اعشاری و کسرها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
236 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرتب کردن اعداد اعشاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
395 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد