علوم اول راهنمایی

چرخه آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
106 کیلو بایت

مسافت و جا به جایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت

نیروی تکیه گاه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
110 کیلو بایت

اثر متقابل نیرو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
129 کیلو بایت

فواید اصطحکاک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
278 کیلو بایت

انواع انرژی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
155 کیلو بایت

انبساط و انقباض گاز ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
250 کیلو بایت

جنبش مولکولی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
119 کیلو بایت

ساختار مولکولی عناصر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت

دماسنج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد