ریاضی چهارم ابتدایی

متوازی‌الاضلاع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

لوزی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
511 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گنجایش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
948 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کسر های مساوی با صفر و یک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
866 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کسر (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
220 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کسر (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
118 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
358 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فاصله یک نقطه از یک خط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
373 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب چند رقمی در چند رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
543 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
523 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد