علوم سوم ابتدایی

رده‌بندی حیوانات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
222 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دماسنج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
218 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حیوانات گوشت‌خوار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
275 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حالت مواد (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
263 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حالت مواد (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حالت مواد (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
213 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جانوران مهره‌دار و بی‌مهره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
216 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تصفیه آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
245 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل انرژی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
245 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سطح صاف و ناصاف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
233 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد