علوم سوم ابتدایی

ساقه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,020 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راه‌های جلوگیری از آلودگی آب و اسراف آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,499 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

استفاده از دریا و آلوده‌کننده‌های آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,024 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اقیانوس و علت شوری آب دریا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,582 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طرز تصفیه آب

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,949 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وجود آب در مکان‌های مختلف

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,560 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با خوراکی‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,723 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمک‌زدایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
221 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طبقه‌بندی برگ‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
210 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زندگی فردی و گروهی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
251 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد