علوم سوم ابتدایی

انواع ریشه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,473 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اهرم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,166 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی جاذبه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,137 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تهیه آب شیرین از آب شور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,395 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی تشکیل ابر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,672 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اندازه نیرو

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,839 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیرو

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
2,080 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پریسکوپ

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,252 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

علت مشاهده اجسام

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,883 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تصاویر در آینه تخت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,091 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد