ریاضی دوم ابتدایی

شناخت فصل‌ها، ماه‌ها و تعداد روزها (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
201 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت از روی شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
205 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (15)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
109 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (14)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
168 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (13)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
310 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (12)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (11)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
324 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (10)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
324 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
325 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد