ریاضی دوم ابتدایی

قرینه‌سازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
195 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قرینه‌سازی اشکال به‌وسیله نقطه و خط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
327 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قرینه‌سازی اشکال با خط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
302 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قرینه کردن اشکال به‌وسیله تا کردن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
353 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت و شمارش چند ضلعی‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
302 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت واحد پول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
270 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طراحی نام به‌وسیله رنگ‌آمیزی خانه‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
341 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت یکان و دهگان اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
514 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
271 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
291 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد