ریاضی دوم ابتدایی

شناخت خط تقارن اشکال (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
390 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت خط تقارن اشکال (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
281 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت خط تقارن به‌وسیله برش با قیچی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
263 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت خط تقارن به‌وسیله شکل‌سازی با نقطه و خط (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
295 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت خط تقارن به‌وسیله شکل‌سازی با نقطه و خط (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
248 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت ده‌تایی و صد‌تایی و تبدیل آن‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
244 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت ده‌تایی‌ها و صد‌تایی‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
311 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت سه ضلعی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
223 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت گوشه و ضلع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
215 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت و بیان ساعت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
301 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد