ریاضی دوم ابتدایی

شناخت اعداد لاتین و فارسی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
29 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد لاتین و فارسی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
13 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد لاتین و فارسی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
180 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد لاتین و فارسی و دیجیتال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
174 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت تقارن به‌وسیله اشکال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
292 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت تقارن و خط تقارن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
187 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت چند ضلعی‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
140 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت حروف و عدد (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
36 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت حروف و عدد (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت خط تقارن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
208 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد