فیزیک 3

مقاومت الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
63 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فیزیک 3(ثمین تراشه)

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

فیزیک(سمیع رایان)

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد