قرآن اول ابتدایی

هفته دوم تیر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,077 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هفته اول تیر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,019 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پیامبران خدا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,141 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدرسه ما

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,811 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کودک مسلمان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
12,063 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قرآن بخوانیم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,809 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خانه ما

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,210 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نعمت‌های خدا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,678 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

به نام خدا، بسم‌الله

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,306 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

داستان امام حسین(ع)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,189 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد