انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون محل قرارگیری اجزای تنفسی 27 کیلو بایت SWF 1,378
آشنایی با اعداد دو رقمی (6) 27 کیلو بایت SWF 1,219
درس ششم (question 2) 27 کیلو بایت SWF 1,152
درس سوم، جلسه دوم، سوره انفال، آیه 20 27 کیلو بایت SWF 837
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره ابراهیم، آیه 10 27 کیلو بایت SWF 924
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره آل عمران، آیه 16 27 کیلو بایت SWF 936
درس نهم، جلسه چهارم، سوره فرقان، آیه 26 27 کیلو بایت SWF 1,072
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 28 کیلو بایت SWF 885
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 28 کیلو بایت SWF 882
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 997
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 1,010
درس هشتم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 60 28 کیلو بایت SWF 1,149
درس نهم: پیام قرآنی 28 کیلو بایت SWF 1,117
درس دهم: قطره اما دریا 28 کیلو بایت SWF 1,117
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 1,171
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 28 کیلو بایت SWF 2,282
راکتانس خازنی 29 کیلو بایت SWF 9,457
مجموع زوایای خارجی چند ضلعی 29 کیلو بایت SWF 1,443
شناخت اعداد لاتین و فارسی (3) 29 کیلو بایت SWF 1,214
درس دوم (question 5) 29 کیلو بایت SWF 826

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد