انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با خطوط (9) 209 کیلو بایت SWF 1,383
آشنایی با خوراک حیوانات 1 332 کیلو بایت SWF 1,896
آشنایی با خوراک حیوانات 2 184 کیلو بایت SWF 2,063
آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید 143 کیلو بایت SWF 10,037
آشنایی با درصد سوختگی 98 کیلو بایت SWF 1,507
آشنایی با دسته‌های ده‌تایی 158 کیلو بایت SWF 5,849
آشنایی با دستگاه تنفسی پرندگان 330 کیلو بایت SWF 4,388
آشنایی با دماسنج 97 کیلو بایت SWF 1,399
آشنایی با ساختار الکل‌ها 91 کیلو بایت SWF 2,168
آشنایی با ساختار لوله گوارش 529 کیلو بایت SWF 1,892
آشنایی با ساعت دیجیتالی و عقربه‌ای 238 کیلو بایت SWF 2,105
آشنایی با ضرب (1) 101 کیلو بایت SWF 2,451
آشنایی با ضرب (2) 99 کیلو بایت SWF 2,442
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (1) 209 کیلو بایت SWF 1,393
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (2) 209 کیلو بایت SWF 1,373
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (3) 210 کیلو بایت SWF 1,160
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (4) 210 کیلو بایت SWF 1,280
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (5) 264 کیلو بایت SWF 1,279
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (6) 209 کیلو بایت SWF 1,186
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (7) 262 کیلو بایت SWF 1,108

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد