انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 1,094
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 5,601
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,745
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 4,040
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 3,434
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 6,633
الگویابی (3) 24 کیلو بایت SWF 1,200
جمع اعداد (80) 24 کیلو بایت SWF 1,156
شکل‌سازی با اشکال هندسی (1) 24 کیلو بایت SWF 1,406
شمارش اعداد (6) 24 کیلو بایت SWF 1,222
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 862
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 943
درس هفتم (question 4) 24 کیلو بایت SWF 1,149
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 852
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 848
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 1,050
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 6,114
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 4,622
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 3,066
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 1,200

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد