انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جدول ارزش مکانی (3) 19 کیلو بایت SWF 1,351
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,458
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 1,609
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,289
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,123
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,982
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 6,216
شناخت اعداد لاتین و دیجیتال 20 کیلو بایت SWF 1,360
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 1 20 کیلو بایت SWF 972
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 20 کیلو بایت SWF 988
درس سوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 112 20 کیلو بایت SWF 939
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 1,142
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 1,176
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 1,411
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 880
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 1,120
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 1,103
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 1,138
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 21 کیلو بایت SWF 2,640
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,557

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد