انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سؤالات درس مهمان شهر ما (2) 46 کیلو بایت SWF 978
عددشناسی (8) 390 کیلو بایت SWF 979
سؤالات درس رهایی از قفس 48 کیلو بایت SWF 979
سؤالات درس باغچه اطفال (1) 41 کیلو بایت SWF 979
جمع اعداد (62) 274 کیلو بایت SWF 981
شوق آموختن (2) 2,717 کیلو بایت SWF 981
سؤالات درس راه خوشبختی (2) 129 کیلو بایت SWF 981
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 981
جمع اعداد (67) 254 کیلو بایت SWF 982
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 984
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 984
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 984
جمع اعداد (12) 214 کیلو بایت SWF 985
عددشناسی (11) 580 کیلو بایت SWF 985
درس چهارم، حرف‌های آسمانی 1,500 کیلو بایت SWF 985
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 35 کیلو بایت SWF 985
جمع اعداد (56) 272 کیلو بایت SWF 986
عددشناسی (25) 283 کیلو بایت SWF 986
excel: معرفی و محاسبات ساده (2) 3,713 کیلو بایت SWF 986
درس نهم (سؤال 6) 198 کیلو بایت SWF 987

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد