انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس اول (سؤال 16) 261 کیلو بایت SWF 817
درس دوم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 41 41 کیلو بایت SWF 817
درس سوم (question 4) 66 کیلو بایت SWF 818
درس دوم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 818
درس دوم (سؤال 2) 164 کیلو بایت SWF 819
درس هفتم (سؤال 4) 175 کیلو بایت SWF 819
درس هشتم (سؤال 1) 1,842 کیلو بایت SWF 819
سؤالات درس ارمغان ایران (3) 83 کیلو بایت SWF 819
سؤالات درس سفر شکفتن (1) 61 کیلو بایت SWF 820
سؤالات درس آزادگی (2) 62 کیلو بایت SWF 820
درس پنجم (question 1) 46 کیلو بایت SWF 821
درس پنجم (question 3) 66 کیلو بایت SWF 821
درس دوم (سؤال 3) 198 کیلو بایت SWF 821
سؤالات درس پرچمداران (4) 63 کیلو بایت SWF 821
درس چهارم (سؤال 5) 169 کیلو بایت SWF 822
سؤالات درس خوب جهان را ببین (2) 63 کیلو بایت SWF 822
درس اول (سؤال 2) 163 کیلو بایت SWF 823
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 823
درس چهارم، جلسه دوم، سوره حشر، آیه 22 107 کیلو بایت SWF 823
درس پنجم (question 2) 29 کیلو بایت SWF 824

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد