انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 4,247
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 9,065
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,776
اشکال هندسی (1) 14 کیلو بایت SWF 1,204
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 1,296
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 1,323
جدول ارزش مکانی (4) 14 کیلو بایت SWF 1,643
جمع 14 کیلو بایت SWF 1,951
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 1,067
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 4,081
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 1,284
سودوکو (2) 15 کیلو بایت SWF 1,195
اهداف فصل چهارم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 1,063
اهداف فصل هفتم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 1,256
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 823
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 837
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 906
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 981
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 1,013
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,979

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد