انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس هشتم (question 7) 2,330 کیلو بایت SWF 964
جمع اعداد (33) 395 کیلو بایت SWF 966
درس سیزدهم، قطره اما دریا 38 کیلو بایت SWF 966
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 8 62 کیلو بایت SWF 967
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 967
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 967
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1) 3,170 کیلو بایت SWF 968
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 968
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 36 کیلو بایت SWF 968
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 65 کیلو بایت SWF 968
سؤالات درس اتفاق ساده (2) 39 کیلو بایت SWF 969
درس اول (lessons 1& 2) 917 کیلو بایت SWF 969
درس دهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 1و2 49 کیلو بایت SWF 969
سؤالات درس ارزش علم (2) 109 کیلو بایت SWF 970
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 971
درس هفتم (question 4) 33 کیلو بایت SWF 972
درس هشتم (question 4) 4,720 کیلو بایت SWF 972
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 972
درس اول (question 6) 229 کیلو بایت SWF 973
عددشناسی (19) 425 کیلو بایت SWF 975

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد