انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس ششم (question 5) 2,323 کیلو بایت SWF 949
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیات 1و2 32 کیلو بایت SWF 949
مثل 1,238 کیلو بایت SWF 950
درس هفتم (lesson 7) 1,004 کیلو بایت SWF 950
درس ششم، جلسه دوم، سوره توبه، آیه 22 189 کیلو بایت SWF 950
عددشناسی (3) 405 کیلو بایت SWF 951
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 3 51 کیلو بایت SWF 951
درس ششم (my village) 2,855 کیلو بایت SWF 953
درس سوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 112 20 کیلو بایت SWF 953
پرنده آزادی 3,740 کیلو بایت SWF 955
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 250 52 کیلو بایت SWF 955
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 955
شناخت سه ضلعی 223 کیلو بایت SWF 957
سؤالات درس آفریدگار زیبایی (2) 41 کیلو بایت SWF 957
learn 285 کیلو بایت SWF 957
درس هشتم (سؤال 2) 197 کیلو بایت SWF 958
عددشناسی (18) 461 کیلو بایت SWF 959
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 959
سؤالات درس قلم سحرآمیز (3) 64 کیلو بایت SWF 961
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 962

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد