انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گیت NOT 58 کیلو بایت SWF 1,359
گیت OR 60 کیلو بایت SWF 1,443
یاد حسین (ع) 1,956 کیلو بایت SWF 911
یادآوری تفریق 532 کیلو بایت SWF 2,462
یادآوری تقسیم 584 کیلو بایت SWF 1,623
یادآوری مفهوم کسر 400 کیلو بایت SWF 1,929
یادداشت روزانه 511 کیلو بایت SWF 1,297
یادداشت کردن مشاهدات 430 کیلو بایت SWF 1,448
یادگار بزرگمهر به علما 133 کیلو بایت SWF 1,365
یادگیری اعداد 142 کیلو بایت SWF 1,607
یادگیری ساعت 283 کیلو بایت SWF 1,630
یافتن زوج اعداد از روی دستگاه مختصات 856 کیلو بایت SWF 2,634
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری 119 کیلو بایت SWF 1,724
یک در عمل تقسیم 288 کیلو بایت SWF 2,536
یک مولد ژنراتور ساده 155 کیلو بایت SWF 1,585
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 2,561

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد