انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 1,177
درس دهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,151
درس دوازدهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 2,353
درس سوم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,100
درس پنجم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,022
درس نهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,150
درس سیزدهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,058
درس چهاردهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,008
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,065
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,048
درس دوم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,019
درس ششم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,099
درس دهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,164
درس یازدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,451
درس پانزدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,100
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,053

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد