انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات هم‌معنی 1 792 کیلو بایت SWF 1,425
کلمات هم‌معنی 1 1,344 کیلو بایت SWF 1,267
کلمات هم‌معنی 2 226 کیلو بایت SWF 1,652
کلمات هم‌معنی 2 1,344 کیلو بایت SWF 1,345
کلمات هم‌معنی 3 1,346 کیلو بایت SWF 1,604
کلمات هم‌معنی 3 1,343 کیلو بایت SWF 1,256
کلمات هم‌معنی 4 226 کیلو بایت SWF 1,592
کلمات هم‌معنی 4 1,341 کیلو بایت SWF 1,295
کلمات هم‌معنی 5 229 کیلو بایت SWF 1,654
کلمات هم‌معنی 5 1,342 کیلو بایت SWF 1,197
کمک به نیازمندان 473 کیلو بایت SWF 1,401
کمک رایانه 476 کیلو بایت SWF 1,176
کنترل جریان تحریک موتور کمپوند و سری 144 کیلو بایت SWF 2,062
کنترل محرک مغناطیسی ماشین 86 کیلو بایت SWF 2,088
کنتور سه فاز (1) 112 کیلو بایت SWF 1,221
کنتور سه فاز (2) 81 کیلو بایت SWF 1,537
کودکان، سرمایه ملی کشور 495 کیلو بایت SWF 1,221
کوشا و نوشا 412 کیلو بایت SWF 1,520
کوچ پرستوها 3,520 کیلو بایت SWF 1,205
کوچ پرستو‌‌‌ها 465 کیلو بایت SWF 1,448

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد